این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فرهنگ دانش مدیریت پروژه (تخصصی - کاربردی)
نویسنده : آلادپوش، حمید، ‎۱۳۴۷ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولف حمید آلادپوش
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸
ناشر : تهران، مرکز فرهنگی - انتشاراتی حامی
مشخصات : ‎۱۶۷،۸،۱۸۴ص.
موضوع : مدیریت طرحها -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی مدیریت طرحها -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
توضیح : شابک: 0-0-91621-‎964 ص. ع. به‌انگلیسی:Hamid Aladpoosh. Project management body of knowledge dictionary
ISBN : 964-91621-0-0