این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : کتاب شاعران معاصر ( دویست و هشتاد شاعر برگزیده )
نویسنده : صالحی، علی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به اهتمام علی صالحی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : [تهران] ، یادواره کتاب
مشخصات : ج.
موضوع : شعر فارسی _ قرن ‎۱۴ _ مجموعه‌ها شاعران ایرانی _ قرن ‎۱۴ شعر آزاد_ مجموعه‌ها
توضیح :
ISBN :