این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : چکیده مقالات همایش علوم کشاورزی و صنایع وابسته
نویسنده : همایش علوم کشاورزی و صنایع وابسته (‎۱۳۸۸: آزاد شهر)
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
ناشر : آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
مشخصات : ‎۱۱۵ ص.
موضوع : کشاورزی - ایران - کنگره‌ها کشاورزی - ایران - مقاله‌ها و خطابه‌ها
توضیح :
ISBN :