این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : روابط فرانسه و جهان اسلام از سال ‎۱۷۸۹ به بعد
نویسنده : فره‌مو، ژاک، Fremeaux, Jacques، ‎۱۹۴۹ - م
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده ژاک فره‌مو ؛مترجم مهدی رستگاراصل
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
مشخصات : [‎۳۱۶] ص
موضوع : خاورمیانه -- روابط خارجی -- فرانسه فرانسه -- روابط خارجی -- خاورمیانه آفریقای شمالی -- روابط خارجی -- فرانسه فرانسه -- روابط خارجی -- آفریقای شمالی
توضیح : شابک: ۴-۱۶۰-۳۶۱-‎۹۶۴ عنوان اصلی: 1789 La France et l'Islam depuis کتابنامه: ص. ۳۰۳ - ‎۳۱۵
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۶۰-۴