این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نیکمردی از دیار نیکان؛ مجموعه خاطرات علی سلطانی اسماعیلی از روند ایجاد، رشد و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نویسنده : سلطانی اسماعیلی ، علی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ؛گردآوری دفتر اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مشخصات : ‎۲۰۰ص.: عکس
موضوع : سلطانی، علی - خاطرات روسای دانشگاه آزاد - خاطرات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
توضیح : شابک: ‎9644505689 چاپ اول
ISBN : 9644505689