این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رساله جرایم و مجازاتها
نویسنده : بکاریا، چزاره، Beccaria, Cesare، ۱۷۳۸-‎۱۷۹۴
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : سزار بکاریا ؛مترجم محمدعلی اردبیلی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۸
ناشر : [تهران]، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : ‎۱۵۸ ص.: عکس
موضوع : ثواب و عقاب
توضیح : شابک: ‎9645997178 پشت جلد به فرانسه: Traite des delits et des peines کتابنامه
ISBN : 9645997178