این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رهیافت حل مسئله ریاضیات مهندسی
نویسنده : افشار، مهدی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : فرشاد مریخ بیات
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
ناشر : تهران ، نص
مشخصات : ‎۳۹۶ ص.: مصور، نمودار
موضوع : ریاضیات مهندسی - راهنمای آموزشی (عالی) ریاضیات مهندسی - آزمون و تمرینها (عالی) ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
توضیح : شابک: ‎9789644101502
ISBN : 9789644101502