این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : یوهان گوتنبرگ : داستان اختراع چاپ وتاثیرآن باانفجاری در دنیای دانش
نویسنده : پولارد، مایکل
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مایکل پولارد ؛ترجمه لاره اسدی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۷
ناشر : [تهران]، جاده ابریشم
مشخصات : ‎۶۲ص .:مصور
موضوع : گوتنبرگ ، یوهان ، ‎۱۳۹۷؟ - ۱۴۶۸،Gutenberg,Johann - سرگذشتنامه چاپ
توضیح : روی جلد یوهان گوتنبرگ
ISBN :