این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : رساله دخانیه
نویسنده : هیدجی، محمد، ‎۱۲۳۲؟ - ‎۱۳۰۶
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : محمدعلی هیدجی ؛به اهتمام علی اکبر ولایتی؛ [برای] مرکز اسناد و خدمات پژوهشی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : و، ‎۲۲۸ ص.: نمونه
موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان -- ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. -- تحریم تنباکو، ‎۱۳۰۹ق توتون -- قراردادها -- جنبه‌های استعماری
توضیح : شابک: ‎۹۶۴-۳۶۱-۱۵۴-x کتابنامه: ص. [۲۰۹] - ‎۲۱۳؛ همچنین به‌صورت زیرنویس، نمایه
ISBN : x‎۹۶۴-۳۶۱-۱۵۴-