این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک دراکسل
نویسنده :
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه پرویز هادیان دهکردی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۶
ناشر : تهران، نشر مرکز.کتاب ماد
مشخصات : هشت ، ‎۲۳۲ص. :مصور ،جدول ، نمودار
موضوع : ویژوال بیسیک میکروسافت - دستنامه ها بیسیک - دستنامه ها
توضیح : عنوان اصلی: Visual Basic User's Guide ;Microsoft Excel واژنامه
ISBN :