این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : جهانی ایرانی و توران (مجموعه مقالات)
نویسنده : گردآورنده، ساقیان، مرضیه، ‎۱۳۳۷ -
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به‌اهتمام مرضیه ساقیان ؛[برای] مرکزاسناد و تاریخ دیپلماسی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : هفت، ‎۳۴۹ ص
موضوع : ترکان -- آسیای مرکزی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها تورانیان -- مقاله‌ها و خطابه‌ها ایران -- تاریخ -- دوران اساطیری و افسانه‌ای
توضیح : شابک: ۳-۱۳۵-۳۶۱-‎۹۶۴ کتابنامه
ISBN : ۹۶۴-۳۶۱-۱۳۵-۳