این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مبانی نظریه اعداد
نویسنده : لوک، ویلیام جادسن، Lveque , William Judson
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ویلیام ج. لوک ؛ترجمه محمدتقی دیبائی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۲
ناشر : تهران ، مبتکران
مشخصات : هشت ‎۳۱۱ص. : مصور ، جدول ، نمودار
موضوع : ریاضی دانان - سرگذشتنامه نظریه اعداد
توضیح : عنوان اصلی: Fundamentals of Number Theory کتابنامه : [۲۹۵]- ‎۲۹۹
ISBN :