این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فرهنگ آب و آبیاری سنتی
نویسنده : کریمیان سردشتی، نادر، ‎۱۳۴۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف نادر کریمیان سردشتی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۸
ناشر : تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
مشخصات : شش، ‎۵۸۳ ص.: مصور
موضوع : آبیاری -- واژه‌نامه‌ها
توضیح : ص. ع. به‌انگلیسی:Nader Karimian Sardashti, Encyclopedia on wather and traditional irrigation کتابنامه: ص. ۵۶۹ - ‎۵۸۳
ISBN :