این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : معادلات دیفرانسیل وکاربرد آنها
نویسنده : کرایه چیان، اصغر
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تدوین و گردآوری اصغر کرایه چیان
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : مشهد ، دانشگاه فردوسی ( مشهد )
مشخصات : [‎۳۶۷] ص. : مصور،جدول، نمودار
موضوع : معادله های دیفرانسیل - مسائل ، تمرینهاوغیره معادله های دیفرانسیل
توضیح : ص.ع.به انگلیسی: .Differential equations with applications چاپ سوم : ‎۱۳۷۶ کتابنامه : ص.[‎۳۶۷]
ISBN :