این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بی حسی موضعی مالامد ‎۲۰۰۴
نویسنده : مالامد، استنلی، Malamed, Stanley F، ‎۱۹۴۴-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نویسنده استنلی اف. مالامد ؛ترجمه بهنام شبابی ؛ویراستار مهدی جعفری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : تهران، شایان نمودار
مشخصات : ‎۴۲۴ ص.: مصور ، جدول
موضوع : بیهوشی در دندانپزشکی بیحسی موضعی
توضیح : شابک: ‎9647526946 عنوان اصلی: 2000 ,Handbook of local anesthesia 5th . ed واژه‌نامه کتابنامه نمایه
ISBN : 9647526946