این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اصول نوین جوشکاری
نویسنده : آلتهاوس، اندرو دانیل، Althouse, Andrew Daniel
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولفین آ. دی. آلتهاوس، سی. اچ. ترن‌کویست، دبلیو. آ. بودیچ ؛مترجمین محمد سلطان‌بیگی، اردشیر هنربخش
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : [تهران]، صنعت گستر
مشخصات : [۶]، ‎۳۵۱ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : جوشکاری فلزها
توضیح : ‎۲۵۰۰۰ ریال عنوان اصلی: Modern welding: complete coverage of the welding field in one easy-to-use volume چاپ قبلی: علم و صنعت ۱۱۰، ‎۱۳۷۴ چاپ ششم واژه‌نامه
ISBN : :964-6999-01-8