این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : فضاهای متری
نویسنده : کاپسن، ادوارد تامس، Copson, Edward Thomas، ‎۱۹۰۱-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ای. ت، کاپسن ؛ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۴
ناشر : [رشت]، دانشگاه گیلان
مشخصات : ‎۱۶۶ ص
موضوع : فضاهای متری
توضیح : عنوان اصلی: Metric spaces
ISBN :