این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ریاضیات پیش دانشگاهی
نویسنده : لیتهلد،لوئیس، Leithold,Louis
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : لوئیس لیتهلد ؛ترجمه خلیل پاریاب ؛گردآورنده امیر هوشنگ یمینی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : خلیل پاریاب
مشخصات : ج. جدول،نمودار.
موضوع : ریاضیات
توضیح : عنوان اصلی: Before Calculus
ISBN :