این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : سفرنامه حاج علی خان اعتمادالسلطنه
نویسنده : حاجب‌الدوله، علی‌بن حسین، - ‎۱۲۸۵ق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به‌کوشش علی قاضی‌عسگر
تاریخ انتشار : ۱۳۷۹
ناشر : تهران، نشر مشعر
مشخصات : [‎۱۸۴] ص.
موضوع : عراق -- سیر و سیاحت -- قرن ‎۱۹ حاجب‌الدوله، علی‌بن حسین، - ‎۱۲۸۵ق. -- خاطرات مکه -- سیر و سیاحت -- قرن ‎۱۹ سفرنامه‌ها زیارتگاههای اسلامی -- عراق
توضیح : شابک: ۶-۷۸-۶۲۹۳-‎۹۶۴ کتابنامه: ص.[‎۱۸۴]؛همچنین بصورت زیرنویس
ISBN : ۹۶۴-۶۲۹۳-۷۸-۶