این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ‎۱۹۱۹ ایران و انگلیس
نویسنده : مترجم، شیخ الاسلامی، محمد جواد، ‎۱۳۰۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه جواد شیخ الاسلامی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۵
ناشر : تهران ، کیهان
مشخصات : ج.: عکس
موضوع : قرارداد ایران و انگلیس، ‎۱۲۹۸ ق.- تاریخ - اسناد و مدارک
توضیح : کتابنامه به صورت زیرنویس
ISBN :