این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ‎۱۹۱۹ایران وانگلیس
نویسنده : مترجم، شیخ‌الاسلامی ، محمد جواد، ‎۱۳۰۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : ترجمه جواد شیخ السلامی
تاریخ انتشار : ۱۳۶۵
ناشر : تهران ، کیهان
مشخصات : ج.:عکس
موضوع : قرارداد ایران و انگلیس ‎۱۲۹۸ق.-تاریخ - اسناد و مدارک
توضیح : کتابنامه به صورت زیر نویس
ISBN :