این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : خودآموز طراحی کاریکاتور
نویسنده : هیوز، الکس، Hughes, Alex
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : آلکس هوگس ؛ترجمه فرخنده خطیب
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران، لوتس
مشخصات : [‎۶۴] ص.: مصور
موضوع : کاریکاتور -- فن
توضیح : شابک: ۰-۴-۹۳۳۰۲-‎۹۶۴ عنوان اصلی: Caricatures چاپ دوم: پائیز ‎۱۳۸۱
ISBN : ۹۶۴-۹۳۳۰۲-۴-۰