این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ریاضیات پیشدانشگاهی
نویسنده : لیتهلد، لوئیس، Leithold, Louis
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : لوئیس لیتهلد ؛ترجمه خلیل پاریاب
تاریخ انتشار : ۱۳۷۳
ناشر : خلیل پاریاب
مشخصات : ج.: جدول، نمودار
موضوع : ریاضیات
توضیح : عنوان اصلی: Before Calculus
ISBN :