این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اطلاع رسانی به معلولان وپیشنهادشبکه اطلاع رسانی برای معلولان کشور
نویسنده : ارجمند،تاج الملوک
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تاج الملوک ارجمند
تاریخ انتشار : ۱۳۸۰
ناشر : تهران ، دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور
مشخصات : ‎۲۲۸ص .مصور،جدول،نمودار
موضوع : کتابخانه ومعلولان -ایران اطلاع رسانی
توضیح : شابک: ‎۹۶۴۶۶۱۹۰۸۸ کتابنامه نمایه
ISBN : ۹۶۴۶۶۱۹۰۸۸