این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : ارتباطات و فرهنگ
نویسنده : اسمیت، آلفرد گود، Smith, Alfred Goud، ‎۱۹۲۱ - م
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : آلفرد جی. اسمیت ؛ترجمه اکرم هادی زاده مقدم، طاهره فیضی، مهدی بابائی اهری
تاریخ انتشار : - ۱۳۷۹
ناشر : تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
مشخصات : ‎۳ ج.: مصور، نمودار
موضوع : ارتباط
توضیح : شابک: ۴-۶۴۰-۴۵۹-‎۹۶۴ عنوان اصلی: Communication and culture, readings in the codes of human interaction
ISBN : ۹۶۴-۴۵۹-۶۴۰-۴