این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : انتقال و توزیع قدرت الکتریکی
نویسنده : فالکنبری،لیوسس، Faulkenberry,Luces M، ‎۱۹۲۴- م
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مولفان ام .فالکنبری ، والتر کافر ؛مترجمان محمود جورابیان ، صادق زنده بودی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۴
ناشر : اهواز ، شرکت برق منطقه ای خوزستان
مشخصات : ‎۲ج.:مصور،نمودار
موضوع : برق نیرو -- توزیع برق نیرو -- انتقال
توضیح : شابک: 1-7414-06-‎964 عنوان اصلی: Electrical power distribution and transmission ,c1996 واژه نامه کتابنامه
ISBN : 964-06-7414-1