این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : قراردادبیمه در حقوق اسلام و ایران
نویسنده : عرفانی، توفیق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته توفیق عرفانی
تاریخ انتشار : ۱۳۷۱
ناشر : تهران ، کیهان
مشخصات : یازده، ‎۲۷۱ ص.
موضوع : بیمه (فقه) حقوق بیمه -ایران
توضیح : شابک: ۱-۱۷۴-۴۵۸-‎۹۶۴ عنوان دیگر: قرارداد بیمه در حقوق اسلام کتابنامه: ص. ۲۵۹ - ‎۲۷۱ ؛ همچنین به صورت زیرنویس
ISBN : ۹۶۴-۴۵۸-۱۷۴-۱