این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : حقوق کار: به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران ...
نویسنده : رنجبری، ابوالفضل، ‎۱۳۳۸-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف ابوالفضل رنجبری
تاریخ انتشار : ۱۳۷۷
ناشر : تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد
مشخصات : ‎۲۲۳ ص
موضوع : کار -- قوانین و مقررات -- ایران کار -- قوانین و مقررات
توضیح : ص. ع. به‌انگلیسی:Labor Law کتابنامه: ص. ۲۲۱ - ‎۲۲۳؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
ISBN :