این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : من از کجا عشق از کجا برگرفته از اشعار فروغ فرخزاد (تولدی دیگر، ایمان بیاورید به آغاز فصل سرد
نویسنده : صابری، پری
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به‌روایت پری صابری
تاریخ انتشار : ۱۳۸۳
ناشر : تهران، قطره
مشخصات : 23،۹۵-II ص
موضوع : نمایشنامه فارسی -- قرن ‎۱۴
توضیح : شابک: 1-355-341-‎964 پشت جلد به‌انگلیسی: Pari Saberi. The voice alone: aplay of death, love & beauty ص.ع.به انگلیسی :... Pari Saberi . The Voice فارسی - انگلیسی
ISBN : 964-341-355-1