این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : بهمن فرمان آرا، زندگی و آثار به انضمام فیلمنامه کامل خانه ای روی آب
نویسنده : درستکار، رضا، ‎۱۳۴۳-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به اهتمام رضا درستکار، سعید عقیقی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۱
ناشر : تهران ، قطره
مشخصات : ‎۳۲۶ ص. [‎۴۲] ص.
موضوع : فرمان آرا، بهمن ، ‎۱۳۲۰- - نقد و تفسیر فرمان آرا، بهمن، ‎۱۳۲۰- - مصاحبه ها فیلمنامه ها
توضیح : شابک: 7-173-341-‎964
ISBN : 964-341-173-7