این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : الشرک الجاهلی والهه العرب المعبوده قبل الاسلام
نویسنده : شامی ،یحیی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : یحیی شامی
تاریخ انتشار : م ‎۱۹۹۳
ناشر : بیروت ، دارالفکر العربی
مشخصات : ‎۲۲۴ ص.
موضوع : بتپرستی- عربستان اعراب- آداب ورسوم بتها خدایان عرب
توضیح : کتابنامه:ص.۲۰۸- ‎۲۱۱ ؛همچنین به صورت زیرنویس
ISBN :