این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : موسوعه الحضاره العربیه العصر الجاهلی
نویسنده : حسین،قصی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف قصی الحسین
تاریخ انتشار : م‎۲۰۰۴
ناشر : بیروت ، دارمکتبه الهلال:دارالبحار
مشخصات : ‎۴۶۴ص.
موضوع : تمدن عربی - دایره المعارف ها تمدن اسلامی - دایره المعارف ها فرهنگ عربی - دایره المعارف ها دایره المعارف ها و وا ه نامه های عربی
توضیح : کتابنامه :ص.۴۴۵-‎۴۵۳؛ همچنین به صورت زیر نویس
ISBN :