این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نفرین پدر بر اساس یک داستان واقعی
نویسنده : نوروزی ، علی مدد، ‎۱۳۴۵-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : نوشته علی مدد نوروزی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : شیراز ، ایلاف
مشخصات : ‎۸۰ص
موضوع : داستان های فارسی - قرن ‎۱۴
توضیح : شابک: 6-35-8809-‎964
ISBN : 964-8809-35-6