این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نظریات الشعر عند العرب (الجاهلیه والعصور الاسلامیه )
نویسنده : جوزو،مصطفی
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مصطفی الجوزو
تاریخ انتشار : م ‎۱۹۸۱
ناشر : بیروت ، دارالطلیعه للطباعه والنشر
مشخصات : ‎۲ ج‎۰
موضوع : شعر عربی - تاریخ ونقد نشر عربی - تاریخ ونقد
توضیح : کتابنامه نمایه
ISBN :