این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : مکانیک برداری برای مهندسان
نویسنده : بیر، فردینا ندپیر، Beer, Ferdinand pierre، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳ م.
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : تالیف فردنیاندپی. بیر، نی. راسل جانسون، الیوت آر. آیزنبرگ ؛ترجمه هدایت موتابی
تاریخ انتشار : ۱۳۸۵
ناشر : تبریز، فروزش
مشخصات : ‎۲ ج. :مصور، نمودار
موضوع : مکانیک عملی بردارها استاتیک دینامیک
توضیح : کتاب حاضر اول بار تحت عنوان " دوره مکانیک" ترجمه و منتشر شده است 2004 ,Vector mcochanies for engineers staties and dynamics 7thed
ISBN :