این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : نور شناخت
نویسنده : هشت، یوجین، Hecht, Eugene
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : یوجین هشت، آلفرد زایاک ؛ترجمه پروین بیات مختاری، حبیب مجیدی ذوالبنین
تاریخ انتشار : ۱۳۶۷
ناشر : تهران، مرکز نشر دانشگاهی
مشخصات : شش، ‎۵۶۰ ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع : نورشناسی
توضیح : عنوان اصلی: Optics واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۵۴۷] - ‎۵۴۸
ISBN :