این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : داستان‌نویسان امروز ایران
نویسنده : گردآورنده، رهنما، تورج، ‎۱۳۱۵-
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : به‌انتخاب تورج رهنما
تاریخ انتشار : ۱۳۶۳
ناشر : تهران، توس
مشخصات : ‎۴۷۹ ص
موضوع : داستانهای فارسی -- قرن ‎۱۴ -- مجموعه‌ها
توضیح : ص. ع. به‌انگلیسی:Touradj Rahuema. Iranian Short story Today
ISBN :