این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : قراردادبیمه در حقوق اسلام و ایران
نویسنده : عرفانی، توفیق
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار :
ناشر : کیهان
مشخصات :
موضوع : بیمه (فقه)
توضیح :
ISBN :