این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : اقتصاد کلان
نویسنده : فرجی، یوسف
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) :
تاریخ انتشار :
ناشر : کویر
مشخصات :
موضوع : اقتصاد کلان
توضیح :
ISBN :