این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

عنوان : تفسیر نمونه : تفسیروبررسی تازه ای در باره قرآن مجید بادرنظر گرفتن ...
نویسنده : مکارم شیرازی، ناصر
زبان : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : زیر نظر ناصر مکارم شیرازی ،باهمکاری جمعی از نویسندگان
تاریخ انتشار : ۱۳۷۵
ناشر : تهران ، دارالکتب الاسلامیه
مشخصات : ج.
موضوع : تفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴
توضیح : فقط جلد اول این کتاب ویرایش ‎۲ است کتابنامه
ISBN :