اعضای هیات علمی

 رامین براتی

رامین براتی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 2 588 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316م1عادی/دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316م1عادی/ 96/03/18 - 16:00 ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 2 588 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316م1عادی/ 96/03/18 - 16:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کنترل چند متغیره 930444 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
کنترل چند متغیره 930444 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه