اعضای هیات علمی

مریم آسمانی

مریم آسمانی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

بسمه تعالی

 

        مریم آسمانی

       زمینه فعالیت: پدیده های انتقال، ترمودینامیک، مخازن هیدروکربوری، توپک رانی   

 

آموزشی

دکتری مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

موضوع پایان نامه دکتری : بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند تشکیل رسوب سدیم کلراید در دهانه چاه نفتی در اثر تزریق گاز طبیعی

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی – دانشگاه شیراز-

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: شیبه سازی و مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله نفت و گاز

کارشناسی: مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی – دانشگاه شیراز –

موضوع پروژه کارشناسی: شیبه سازی برج تولید متانول در حالت بستر سیالی

 

عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 1. بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی جداسازی آب از نفت خام سبک و نیمه سنگین با استفاده از میدان الکتریکی غیریکنواخت توسط جریان مستقیم DC، AC و   PULSE DC
 2. مدلسازی ترمودینامیکی احیا اتیلن گلیکول مصرفی در جداسازی آب از گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت CPA، PR و SRK و مقایسه معادلات
 3. بررسی اثرات هندسه و جریان سیال بر مخازن ذخیره کننده انرژی حرارتی حاوی مواد تغییر فاز دهنده
 4. محاسبه آب موجود در گاز طبیعی در شرایط مخزن
 5. مدلسازی جذب CO2 و H2S توسط آلکانول آمین و مایعات یونی در برج پر شده

 

سابقه تدریس

دانشگاه آزاد شیراز: مهر 85 تا کنون (از بهمن 88 به عنوان هیات علمی تمام وقت)

تدریس دروس: انتقال جرم پیشرفته، مکانیک سیالات پیشرفته، سنتیک و طرح راکتور پیشرفته، مهندسی مخازن گازی، رئولوژی مواد غذایی، روش تحقیق، انتقال جرم، انتقال حرارت1 و 2، ترمودینامیک1، سنتیک و طراحی راکتور، برنامه نویسی کامپیوتر، نرم افزار مهندسی شیمی، کارگاه نرم افزار، کنترل فرایند1 و 2، آشنایی با مهندسی شیمی، کاربرد ریاضیات، ازدیاد برداشت از مخازن، آز عملیات واحد، آز نفت، آز شیمی صنعتی، آز حرارت، آز سیالات، آز اندازه گیری

 

سابقه کار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

 1. مهر 84 تا شهریور 88 ، مهندس ارشد طراح ،طراحی حرارتی و مکانیکی دستگاههای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از جمله مبدلهای حرارتی، کولرهای هوایی، ظروف تحت فشار و ...
 2. فروردین 82 تا شهریور 84؛ مهندس طراح ، طراحی دستگاههای صنایع غذایی
 3. همکاری با پروژه های صنعت و گاز و پتروشیمی تا کنون

 

مهارتها

تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی مهندسی                    Hysys- Aspen HTFS- Aspen Bjac- HTRI- Mechanicl Desktop- AutoCad- PVElite                                                                                             

تسلط کامل به زبانهای برنامه نویسی: Matlab- Visual Basic- C-Excle                                              

آشنایی کامل به طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی، کولرهای هوایی، برجهای خنک کننده، ظروف تحت فشار و برآورد قیمت دستگاههای صنعتی

آشنا به طراحی مکانیکی مبدلهای حرارتی، کولرهای هوایی و ظروف تحت فشار

گذراندن دوره HACCP در اداره استاندارد ایران

گذراندن دوره ایزو 9001-2000 در سال 84

گذراندن دوره HSE  و آموزش ایمنی و حفاظت صنعتی

مقالات و کتب

 

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات ISI:

 1. Journal of Petroleum Science and Engineering, 69 (2009) 100-106

“Mathematical Modeling and Simulation of Pigging Operation in Gas and Liquid Pipelines”

این مقاله عنوان 10 مقاله برتر سال 2009 را دریافت کرده است.

 1. SPE Journal, SPE 102049 (2006)

“Modeling of Pig Operations in Natural Gas and Liquid Pipeline”

 1. Journal of Petroleum Science and Engineering, 122 (2014)

“Experimental investigation of inhibitors injection to control salt precipitation using wetted wall column”

 1. Fuel Processing Technology, 126 (2014)

“Mathematical modeling and optimization of multi-stage spherical reactor configurations for large scale dimethyl ether production”

 1. Oil & Gas Journal 115 (2), 40-44 (2017)

           “Scale formation hinders gas injection wells in Iran's Kupal, Maroun oil fields

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخل و خارج کشور:

 1. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, Aug 2006, Prague Czech Republic

“Modeling of Pig Operations in Natural Gas and Liquid Pipeline”

 1. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, Aug 2006, Prague Czech Republic

“Steady State Modeling and Simulation for Pig Flow Control in Natural Gas Pipeline”

 1. اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران- شیراز- آبان ماه 85

" مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله گاز"

 1. دهمین گنگره مهندسی شیمی ایران- زاهدان- آبان ماه 84

" مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله گاز"

 1. دومین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی – اردیبهشت 92

"مطالعه موردی بررسی تشکیل رسوب در چاههای تزریقی گاز میدان کوپال"

 1. پنجمین همایش ملی مبدل گرمایی- 30 آبان 92

"طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای مقایسه روابط تئوری با نرم افزارهای کاربردی"

 1. اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی-  13-14 اردیبهشت 96

" مدلسازی حذف CO2 و H2S با استفاده همزمان آلکانول آمین و مایع یونی"

 1. اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی-  13-14 اردیبهشت 96

"محاسبه مقدار آب موجود در گاز طبیعی در شرایط مخزن"

 1. پنجمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته 18-19 مهر 97

    " جداسازی آب از نفت خام سبک و نیمه سنگین با استفاده از میدان الکتریکی غیریکنواخت توسط جریان مستقیم"

 1. نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع شیمیایی و نفت 30 آبان 97

"بررسی اثر پارامترهای مختلف بر مشخصه های انجماد آب و نانو سیال به عنوان مواد تغییر فاز دهنده"

 1. نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع شیمیایی و نفت 30 آبان 97

" شبیه سازی فرآیند کلرزدایی از محلول پاراکلروفنول در میکرو راکتور کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی"

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخل و خارج کشور:

 1. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, Aug 2006, Prague Czech Republic

“Modeling of Pig Operations in Natural Gas and Liquid Pipeline”

 1. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, Aug 2006, Prague Czech Republic

“Steady State Modeling and Simulation for Pig Flow Control in Natural Gas Pipeline”

 1. اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران- شیراز- آبان ماه 85

" مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله گاز"

 1. دهمین گنگره مهندسی شیمی ایران- زاهدان- آبان ماه 84

" مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله گاز"

 1. دومین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی – اردیبهشت 92

"مطالعه موردی بررسی تشکیل رسوب در چاههای تزریقی گاز میدان کوپال"

 1. پنجمین همایش ملی مبدل گرمایی- 30 آبان 92

"طراحی مبدلهای حرارتی صفحه ای مقایسه روابط تئوری با نرم افزارهای کاربردی"

 1. اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی-  13-14 اردیبهشت 96

" مدلسازی حذف CO2 و H2S با استفاده همزمان آلکانول آمین و مایع یونی"

 1. اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی-  13-14 اردیبهشت 96

"محاسبه مقدار آب موجود در گاز طبیعی در شرایط مخزن"

 1. پنجمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته 18-19 مهر 97

    " جداسازی آب از نفت خام سبک و نیمه سنگین با استفاده از میدان الکتریکی غیریکنواخت توسط جریان مستقیم"

 1. نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع شیمیایی و نفت 30 آبان 97

"بررسی اثر پارامترهای مختلف بر مشخصه های انجماد آب و نانو سیال به عنوان مواد تغییر فاز دهنده"

 1. نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در صنایع شیمیایی و نفت 30 آبان 97

" شبیه سازی فرآیند کلرزدایی از محلول پاراکلروفنول در میکرو راکتور کاتالیستی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی"

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 257 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه