فرمهای پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
بخشنامه مجلات دانلود (599.0k)
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن علمی دانلود (626.6k)
فرم توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی دانلود (164.7k)
فرم درخواست امتیاز استاد راهنما یا مشاوره پایان نامه ارشد ودکترا دانلود (114.0k)
فرم درخواست امتیاز سخنرانی دانلود (113.5k)
فرم درخواست برگزاری کارگاه­های روش­ شناسی تحقیق دانلود (43.9k)