دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اساتید دانشکده علوم پایه

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
مدرک
مرتبه
گروه آموزشی
1
آسيه ابطحي
آمار
دکتری تخصصی
استادیار
آمار
2
هديه جعفرپور
آمار
دکتری تخصصی
استادیار
آمار
3
عبدالرضا بازرگان لاری
آمار
دکتری تخصصی
استادیار
آمار
4
نعمت اله رزمی
بیوشیمی
دکتری تخصصی
دانشیار
شیمی
5
محمود وصال
بیوشیمی و تغذیه
دکتری
استاد
زیست شناسی
6
سيدعبدالعلي كمانه
جغرافيا
دکتری تخصصی
استادیار
جغرافیا
7
محمدرضا اسكندري
رآكتورهاي هسته اي
دکتری تخصصی
استاد
فیزیک
8
سید امین خاتمی
ریاضی کاربردی
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
9
 سارا فناطی رشیدی
ریاضی کاربردی
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
10
جواد گرامی
ریاضی کاربردی
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
11
محمدرضا مظفری
ریاضی کاربردی
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
12
زهرا کمالی
ریاضی محض
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
13
مهرزاد احمدي ابنوي
رياضي
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
14
حسين امامي
رياضي
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
15
مهرزاد مهرپور
رياضي
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
16
خديجه جاهدي
رياضي
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
17
جواد بهبوديان
رياضي
دکتری تخصصی
استاد
ریاضی
18
مهسا فاتحي
رياضي
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
19
الهام رحيمي
رياضي
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
20
محمدهادي هوشمند
رياضي
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
21
مرضيه منفردپور
رياضي
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
22
مازيار زارع پور
رياضي (آناليز عددي)
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
23
علي فرخي نيا
رياضي محض
دکتری تخصصی
استادیار
ریاضی
24
حجت فرزادفرد
رياضي محض
دکتری تخصصی
مربی
ریاضی
25
مريم سپاسي
رياضي محض
فوق ليسانس
مربی
ریاضی
26
مهرداد كريمي
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
27
مسيح افقه
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
28
سيدحسين قطميري
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
29
عبدالحميد اميري
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
30
محمدرضا اسمعيل بيگ
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
31
كمال نوري خانكهداني
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
32
مهرنوش بيات
زمين شناسي
فوق ليسانس
مربی
زمین شناسی
33
عبدالمجيد اسدي
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
34
حمزه صيدي ساروئي
زمين شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
35
كورس يزدجردي
زمين شناسي- تکتونيک
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
36
وحيد احمدي
زمين شناسي- چينه وفسيل
دکتری تخصصی
استادیار
زمین شناسی
37
نیما بهادر
زیست شناسی
دکتری
استادیار
زیست شناسی
38
محمدامین عدالت منش
زیست شناسی
دکتری
استادیار
زیست شناسی
39
الهام معظمیان
زیست شناسی
دکتری
مربی
زیست شناسی
40
اکبر وحدتی
زیست شناسی
دکتری
استاد
زیست شناسی
41
احمد زماني
ژئوفيزيك
دکتری تخصصی
استاد
زمین شناسی
42
غلامحسین شفیعی
شیمی
دکتری تخصصی
دانشیار
شیمی
43
مهدی وادی
شیمی
دکتری تخصصی
استاد
شیمی
44
حميدرضا صفائي
شيمي آلي
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
45
علي اصغر اميري
شيمي تجزيه
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
46
فاطمه هنرآسا
شيمي تجزيه
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
47
آرش سیروئی نژاد
شيمي تجزيه
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
48
ستاره شيخ
شيمي فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
49
فاطمه نيرومند حسيني
شيمي فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
50
فرانك فكري لاري
شيمي فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
51
نورالدين گودرزيان
شيمي آلي
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
52
مهناز مهدوي شهري
شيمي پليمر
دکتری تخصصی
x
شیمی
53
كتايون كمالي
شيمي معدني
دکتری تخصصی
استادیار
شیمی
54
سعید توسلی اصطهباناتی
فیزیک
دکتری تخصصی
مربی
فیزیک
55
سید محمدرضا رئیس السادات
فیزیک
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
56
محبوبه شقاقیان
فیزیک
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
57
علی قاسم پور نشلی
فیزیک
فوق لیسانس
مربی
فیزیک
58
غلامعباس شمس
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
59
لادن رضائي
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
60
هادي خواجه آزاد
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
61
سيده نسرين حسيني مطلق
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
62
زهرا سلطاني
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
63
سعيد پرهوده
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
64
سيامك رجايي چالشتري
فيزيك
فوق ليسانس
مربی
فیزیک
65
تورج غفاري
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
66
زهره پرنگ
فيزيك
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک
67
ندا فرهنگ خواه
فيزيك - كيهان شناسي
دکتری تخصصی
استادیار
فیزیک