فرم الکترونيکی رفع مغایرت اطلاعات آموزشی و مالی دانشجویان
1393-9-3
فرم الکترونيکی رفع مغایرت اطلاعات آموزشی و مالی دانشجویان
عدم پاسخگویی سامانه نرم افزاری و حوزه های دانشگاه از تاریخ های 26/8/93 لغایت 3/9/93
1393-8-20
عدم پاسخگویی سامانه نرم افزاری و حوزه های دانشگاه از تاریخ های 26/8/93 لغایت 3/9/93
برگزاری کلاس های درس تربیت بدنی 1 و 2 و تخصصی در دانشکده هنر و معماری
1393-8-17
نام و نشانی خوابگاه های دانشجویی خواهران
1393-8-7
مراحل پایانی ساخت یادبود شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-8-3
وحدت یکی از شاخصه های ارزشی شهداء می باشد که می بایست توسط همه ما مورد پاسداری قرار بگیرد
زمان و محل انتخابی رشته های ورزشی دانشجویان گروه ورزشی الف
1393-8-3
زمان و محل انتخابی رشته های ورزشی دانشجویان گروه ورزشی الف
برگزاری دوره های آموزشی "پرورش زنبور عسل" و "کشت کار گلخانه های خاکی"
1393-7-30
مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار می کند
گزارش تصویری از روند عملیات اجرایی قبور شهدای گمنام
1393-7-28
پیشرفت 60 درصدی عمیلات جدید محوطه سازی مزار شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اعزام تیم های ورزشی
1393-7-16
اعزام تیم های ورزشی
محل تشکیل کلاسهای دانشجویان علوم تحقیقات
1393-7-15
محل تشکیل کلاسهای دانشجویان علوم تحقیقات