این کتاب در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز موجود می باشد

Title : تبیینی نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین‌الملل
Author : مطهرنیا، مهدی،، ‎۱۳۴۴-
Language : فارسی
عناوین دیگر :
شرح نویسنده(مترجم) : مهدی مطهرنیا
Publish Date : ۱۳۷۸
ناشر : تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
مشخصات : [چهارده]، ‎۳۱۷ ص.: مصور، جدول
Subject : قدرت (علوم اجتماعی) علوم سیاسی
Description : ص. ع. ب--ه ان--گ--لی--س--ی : A new Concepet of Powr in Politics and International Relations کتابنامه: ص. [۲۹۷]- ‎۳۱۱
ISBN :