قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برق ورودی 96

- / /

 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برق ورودی 96 ، خواهشمند اس برای انتخاب واحد نیمسال اول 96-97 با در دست داشتن کپی کارنامه تمام مقاطع دانشگاهی گذشته فقط طی روزهای اعلام شده ذیل به مدیر گروه تحصیلات تکمیلی برق مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است به همراه داشتن کپی کارنامه مقاطع قبلی برای انتخاب واحد الزامی است.
 

دوشنبه 27 شهریور از ساعت 9 الی 13

سه شنبه 28 شهریور از ساعت 11 الی 15

چهارشنبه 29 شهریور از ساعت 8 الی 11:30

 

summary-address :

آخرین اخبار