قابل توجه اساتید محترم : جهت اعمال حذف غیبت کلاسی ترم تابستان

- 21 / مرداد / 96

 

 

قابل توجه اساتید محترم : 

جهت اعمال حذف غیبت کلاسی (سه شانزدهم) ترم تابستان از تاریخ 96/05/21 لغایت 96/05/27 با مراجعه به سایت اساتید دانشگاه به آدرس sida.iaushiraz.ac.ir اقدام فرمائید.

summary-address :