تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 07 / بهمن / 96
 

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 07/11/96 لغایت پنجشنبه 12/11/96

شروع کلاس ها

شنبه 14/11/96

حذف و اضافه

شنبه 28/11/96 لغایت پنج شنبه 3/12/96

حذف نهایی

شنبه 05/03/97 لغایت چهارشنبه 09/03/97

حذف 16/3

شنبه 12/03/97 لغایت پنج شنبه 17/03/97

پایان کلاس ها

پنجشنبه24/03/97

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه 27/03/97 لغایت شنبه 09/04/97

 
summary-address :

آخرین اخبار