اخذ کارت امتحان نیمسال اول 96-97 از تاریخ 96/10/12 از سایت دانشگاه میباشد

- 31 / مرداد / 96

 

قابل توجه دانشجویان

 

جهت اخذ کارت امتحانات ترم اول 97-96 از تاریخ 96/10/12 با مراجعه به سایت دانشگاه اقدام نمائید، لازم به ذکر است کارتهایی که قبل از تاریخ فوق گرفته شود فاقد اعتبار می باشد.

                                                                                                                               اداره امتحانات

summary-address :